Kompas til din jobsøgning

Et rigtig godt fundament for en optimal jobsøgning, er altid at få afklaret dine kompetencer, hvor du finder ud af hvad du indeholder, og har lyst til. For dernæst at beslutte hvilke mål du vil arbejde hen i mod.
Og når du gør det, sikrer du også bevægelse i din jobsøgning, og samtidig sætter du den arbejdsramme, du har brug for som jobsøgende.

Hvordan vil du fortælle, du søger job?

Nu skal du til at at fortælle omverdenen, at du er jobsøgende. Og her kan det være en hjælp, at du beslutter dig for, hvad dit jobsøgningsmix skal indehold. Måske har du allerede skrevet det ind i din målsætning, for din jobsøgning. Hvis ikke, så gør det nu. Så ved du allerede på forhånd, hvilke redskaber du skal arbejde med, når du søger job.

Forslag til jobsøgningsmix

Dit jobsøgningsmix, er de forskellige måder at søge job på, du vil benytte dig af. Det kan se sådan ud:

2 skriftlige ansøgninger pr. uge
2 timers networking på LinkedIn, hver dag
Gæsteblogger på x-blog 1 gang om måneden
Deltage i jobsøgningsnetværk 1 gang om ugen
Drikke netværkskaffe med 2 om måned.

Et mix, hvor du både er optaget af personligt salg samt af at skabe personlige relationer. Hvilket er det, som moderne jobsøgning handler om i dag.

Personligt salg – tænk som en iværksætter

At søge job i dag, handler ikke længere bare om at sende ansøgninger på opslåede stillinger. Det er en opgave, som i større og større grad begynder at ligne det en iværksætter er optaget af hver dag.

At skaffe information om hvor kunderne er.
At fortælle omverdenen om hvilke opgaver man kan løse.
Og sidst at sørge for, at man bliver husket af kunderne, og at man vil være den foretrukne, når behovet opstår for den type opgaveløsning, som man tilbyder.

Det er stort set de samme opgaver du som jobsøgende, bør være optaget af, for at lykkes.
Netværke, for at skaffe informationer om mulige arbejdsgivere.
Fortælle omverdenen hvilke opgaver du løser, via ansøgning, sociale medier og personlige møder.
Hvor personlig branding sørger for du bliver husket af potentielle arbejdsgivere, når der opstår et behov.

Overordnet også det, som kaldes personligt salg.

Øv dig, og bliv professionel networker

Trenden er, at flere og flere jobs besættes gennem netværk. Hvor nye medarbejdere bliver anbefalet af personer, som har en relation til den potentielle kandidat. Derfor er det oplagt, du skal til at arbejde mere netværksbaseret med din jobsøgning.

Er tanken fremmed for dig, så opsøg mennesker, der allerede gør det, og hør om deres erfaringer, og hvordan de gør det, så du også kan folde dit netværkspotentiale ud, og komme godt i gang.

Et godt sted at starte, er på de sociale medier. Her får du struktur og ideer til nye måder at netværke på forærende, blot ved at være online.

Dernæst skal du ud i den virkelige verden, og møde nye mennesker, du endnu ikke kender. Så de kan høre om dig, og du kan høre om dem, så i gensidigt kan inspirere hinanden. Og beslutte jer for, om i vil netværke og måske også låne hinandens netværk.

Og det kan du gøre på uendeligt mange måder, vigtigst af alt, kom ud og mød nye mennesker, der ikke ligner dig helt. Det må også gerne være mennesker, der kommer fra en anden branche end dig, da det lige så meget drejer sig om at blive udfordret i sit verdens billede, og derved begynde at tænke nye tanker, og tænke anderledes om dig og dine kompetencer.

Det personlige møde – vigtigst af alt

Det personlige møde, er langt det stærkeste. På blot 5 minutter, sammen med et andet menneske, kan du nå at fortælle langt mere om dig, end du kan med en ansøgning. Og derved efterlade et langt tydeligere aftryk.