Hjælp til at finde et job med løntilskud?

Hjælp til at finde et job med løntilskud

Vil du gerne skifte branche, afklares omkring nye jobmuligheder, holde dine kompetencer levende eller skabe nyt netværk – ja så kan et job med løntilskud være en rigtig god trædesten mod nyt job.

Og hvordan kan du så få hjælp til at finde et job med løntilskud?
Det kan du muligvis på jobcenteret eller i jobdatabaserne. Yderligere får du hjælp til at sælge dig selv ind, hos en potentiel arbejdgiver. Med både uddybning af lovgivning samt konkret beregning på, hvor meget en arbejdsgiver vil modtage i tilskud, når du ansættes i job med løntilskud.

Det er ikke altid et løntilskudsjob resulterer i job samme sted, men ofte har det en afsmittende jobeffekt, at vælge et job med løntilskud. Da du vil opleves mere attraktiv hos andre arbejdsgivere, du søger job hos. Fordi du har vedligeholdt dine kompetencer, i stedet for blot at have været jobsøgende.

Du opleves ikke lige så ledig, som andre jobsøgende, da du har udvist initiativ under din ledighedsperiode.

Jeg har set flere statistikker på området, hvor man har målt den jobskabende effekt på henholdsvis ca. 60% ved job med løntilskud i det private og ca. 40% i det offentlige.

Også et godt redskab til brancheskifte

Og overvejer du et brancheskifte, er det en unik mulighed for at få ny viden og netværk indenfor den branche, du gerne vil skifte til. Viden og netværk som kan have afgørende betydning for, om du lykkedes med dit brancheskifte.
Ofte kan du kun få den vigtige viden og det nødvendige netværk, ved at være der som ansat.

Hvor du både har mulighed for at opleve jobbet, og finde ud af hvad du godt kan lide, og ikke kan lide. En viden der er svær eller næsten umulig at få, når du ser ind i jobbet udefra, uden at være der selv.

Hjælp til at finde et job med løntilskud på jobcenteret

Dit jobcenter kan muligvis give dig hjælp, til at finde et job med løntilskud.
De fleste jobcentre har virksomhedskonsulenter, der har netværk ind i kommunen og regionen. Der måske kan hjælpe dig videre med et offentligt løntilskudsjob. Spørg efter et personligt møde hos en virksomhedskonsulent indenfor det område du søger. Da de enkelte virksomhedskonsulenter kan være specialiserede indenfor forskellige områder.

For at få hjælp til at finde et job med løntilskud, skal du have dit ønske tydeligt beskrevet, da de fleste virksomhedskonsulenter er meget travle mennesker. Lav gerne en liste med jobtitel og hvor i kommunen du forestiller dig det kan være.
Det kan også være der er flere områder eller afdelinger, hvor du kan arbejde med det, så skriv det på listen. Så bliver der flere indgange for konsulenten at afsøge. Du vil enten kunne få et navn, en kontaktperson, at gå videre med, eller måske kan virksomhedskonsulenten hjælpe dig med et løntilskudsjob.

Spørg også din jobkonsulent, om de har fået private job med løntilskud ind. Det sker af og til, at en arbejdsgiver henvender sig direkte til det lokale jobcenter. Det kan også være en hjælp til at finde et job med løntilskud.

Jobdatabaserne hjælper også gerne

Du kan også søge på ordet ”job med løntilskud” på Jobindex og på Jobnet. Og eventuelt  også lade ordet indgå i din søgeagent. Og her har Jobnet klart flest bud på søgningen.

Brug for salgsargumenter?

Har du brug for salgsargumenter til ansøgningen eller til samtalen?

Læs Jobnets vejledning til offentlige arbejdsgiver her

Læs Jobnet vejledning til private arbejdsgiver her

Økonomisk tilskud til den offentlige arbejdsgiver

Når du er i et offentlig job med løntilskud, modtager du en fast timeløn på 127,90 kr. (2019 takst).
Hvor din arbejdstid tilpasses, så du vil modtage samme løn, som den dagpengeydelse, du allerede modtager.

Den offentlige arbejdsgiver modtager 115,73 kr. pr. time.

(115, 73 kr. i tilskud /127,90 kr. timeløn) x 100 = 90%

Hvilket er uhyre attraktivt, da den offentlige arbejdsgiver vil modtage 90% din løn som støtte.

Økonomisk tilskud til den private arbejdsgiver

Rent økonomisk vil en privat arbejdsgiver modtage 79,68 kr. pr. time (2019 takst).
Og hvis du omregner dette beløb, til hvilket tilskud arbejdsgiveren vil modtage, når du er månedslønnet,
kan du ikke undgå at blive mere attraktiv.

Et argument du kan lade indgå i din ansøgning til jobbet.

79,68 kr x 160,33 = 12.775 kr. tilskud pr. måned ved 37 timers arbejde.

Og da du kan være i job med løntilskud i 4 måneder, vil arbejdsgiver i alt kunne modtage:

12.775 kr. pr. måned x 4 måneder = 51.100,50 kr. tilskud i alt.

Vær opmærksom på, at der kan være lidt usikkerhed forbundet med omregningsfaktoren.
Tallet 160,33 er en generel omregningsfaktor, når man omregner en timeløn, til en månedsløn.

En anden form for hjælp til at finde et job med løntilskud, kan være at anvende flere salgsargumenter.
Hvor både fleksibilitet og mulighed for gratis opkvalificering også kan indgå.

Arbejdets længde

De fleste vælger et job med løntilskud på 37 timer. Over 4 måneder.

Men du har mulighed for at sammensætte et løntilskudsjob langt mere fleksibelt.
Det kan laves på færre timer og i en kortere periode.

Det kan være arbejdsgiveren ikke har opgaver nok, men stadig gerne vil ansætte dig i et løntilskudsjob.

Nogle offentlige arbejdsgivere vælger at dedikere en del af dit arbejde, til din jobsøgning.
Fordi de godt ved, man skal være jobsøgende samtidig med at man er ansat i job med løntilskud.

Det kan for eksempel være 2 timer hver fredag, hvor du sidder og søger job på din arbejdsplads.
Uden at du bliver trukket i din løn.

Den mulighed er der ikke så mange, der er opmærksomme på. Men hvorfor ikke foreslå det under jobsamtalen. Det kan tage noget af presset på din jobsøgning.

Også mulighed for ekstra kursus

Når du har accepten fra en arbejdsgiver, lige meget om det er en offentlig eller privat arbejdsgiver, kan der også være en mulighed for at få bevilliget et kursus. Så længe det omhandler noget af det, du skal arbejde med. Særligt hvis din kommende arbejdsgiver ønsker det.

Et argument du også kan benytte overfor en potentiel arbejdsgiver.

Det praktiske inden du starter

Når du har fået aftalen på plads med din kommende arbejdsgiver, skal arbejdsgiveren sørge for at få stillingen godkendt, som et job med løntilskud. Inden du må starte i dit job med løntilskud.
Det kan kan gøres på 2 måneder:

Enten ved at arbejdsgiveren går ind på VITAS,  og anmoder om at oprette en stilling med job med løntilskud,
Her udfylder arbejdsgiveren ansøgningen, og sender den digitalt til det lokale jobcenter.
Eller ved at arbejdsgiveren ringer til sit lokale jobcenter, og får hjælp til at oprette ansøgningen.

Du kan se hvad en ansøgning om at få bevilliget et job med løntilskud kræver.

Udover at få accepten fra din arbejdsgiver, skal du kun sikre dig, han har alle nødvendige kontaktinformationer på dig. Resten skal din kommende arbejdsgiver tage sig af.

Tag informationerne med til jobsamtalen, og hav også gerne kontaktinformationer med på det lokale jobcenteret.
Så vil arbejdsgiveren føle sig hjulpet, og du kan få aftalen hurtigere i hus.

Du bør forvente at godkendelsen på jobcenteret kan tage nogle dage.
Din jobkonsulent kan fortælle dig, hvordan arbejdsgangen er, i dit jobcenter.
Så du ved præcis, hvornår du kan starte.

Ovenstående kan være en god hjælp til at finde et job med løntilskud.
Har du brug for yderligere vejledning, bør du kontakte dit jobcenter eller din a-kasse.

Et job med løntilskud er en mulighed, når:

Når du har været ledig i 6 måneder.
Og en ansættelse med tilskud, kan ikke have en længere varighed end 4 måneder.
Er du over 50 år, enlig forsørger, nyuddannet med et handicap eller ufaglært kan du blive ansat fra din første ledighedsdag.

En tanke om “Hjælp til at finde et job med løntilskud?

Der er lukket for kommentarer