Sæt mål, og få større effekt af din virksomhedspraktik

rigation Canal and Floodgate valve with color Effect

Du har besluttet dig for en virksomhedspraktik, og aftalen med virksomheden er på plads. Du har 4 spændende uger foran dig, du glæder dig. Men ved du helt præcis, hvad det er du vil?

Hvad vil du bruge praktikken til?

Det kan være du gerne vil lære en ny virksomhed at kende indefra, lære en ny branche at kende eller holde dine kompetencer vedlige, imens du er jobsøgende. Og så har du sikkert et håb om at din periode i virksomheden kan blive forlænget – og helst med et job. Men hvad kan du ellers bruge en virksomhedspraktik til, har du tænkt over det?

Hvad har du brug for?

Hvad har du brug for, for at få en vellykket periode? Træf først og fremmest en beslutning om, hvad det er du helt præcis gerne vil lære. Og synes du ikke du kender området godt nok, til at kunne træffe en beslutning, så gå i dialog med virksomheden – stil uddybende spørgsmål. Hvilke områder vil du lære at kende, og hvor dybt vil du lære dem at kende?

Hvordan vil du gøre det?

Læg en plan for perioden. En måde kunne være at skrive dine mål ned. Og lade det munde ud i en læringsplan, du sender til din praktikplads. Hvor du skriver dine ønsker, hvordan du lærer, og hvordan du vil committe dig til perioden. Og vær så specifik så mulig. Herved hjælper du også virksomheden med at hjælpe dig. Og samtidig sender du et positivt signal, og gør indtryk på virksomheden.

Hvordan lærer du bedst?

Tænk tilbage på sidste gang du var en læringssituation, som lykkedes rigtig godt. På hvilken måde lærte du? Læste du udelukkende, var det sidemandsoplæring eller var det noget helt andet?

Din læringsplan kan se sådan ud

Ønsker til min virksomhedspraktik

Jeg vil gerne lære:
Om jeres kunder og hvordan i samarbejder
Hvordan i arbejder med lovgivningen inden for x-området
Hvordan i registrer kundedata
At bruge y og z computerprogrammet
Få dybere viden om branchen generelt

Min læringsform

Og så ved jeg, jeg bedst lærer, hvis jeg kan få mulighed for at læse teori samtidig med at jeg ser, hvordan i anvender teorien.
Og er det muligt at få en kontaktperson eller mentor, vil det være dejligt.

Husk at … bruge praktikken proaktivt

Når du har fået aftalen på plads med virksomheden, så sørg også for at få dit cv opdateret med aftalen med det samme. Også selv om du først skal starte om nogle uger. På den måde signalerer du, at du har planer for dit jobliv, selv om du lige nu ikke har job. Og måske skal du også bruge det, som en del af din personlige branding. Den historie du fortæller om dig, når du er tilstede på LinkedIn.

Og udbygge dit netværk

Overvej også at sætte personligt mål. Er der nogle nøglepersoner du skal møde? Hvor mange skal du connecte med på LinkedIn? Og hvor mange skal have dit jobsøgningsvisitkort?
På denne måde sikrer du, at din virksomhedspraktik arbejder for dig, uanset om perioden munder ud i job eller ej.

Statistik på virksomhedspraktik

Konsulenthuset Ballisager afdækkede i 2015, at 83 % af alle virksomheder, der på et tidspunkt gør brug af virksomhedspraktik eller job med løntilskud, efterfølgende har ansat en medarbejder.

2 tanker om “Sæt mål, og få større effekt af din virksomhedspraktik

Der er lukket for kommentarer