Telefonkontakt: Find og få hjælp til en god telefonsamtale

hjælp til en god telefonsamtale

Er det svært for dig, at kontakte en virksomhed over telefonen? Og har du brug for hjælp til at få en god telefonsamtale? Så derfor lader du helt være med det. Eller også gør du det kun yderst sjældent, selvom du godt ved, det kan hjælpe dig i din jobsøgning?
Det er meget almindeligt, at jobsøgende oplever det som svært eller uoverkommeligt. Og hvorfor så det?

Relevant fakta, der ikke hjælper dig

Det er uhyre let at få rådgivning i hvorfor man skal kontakte en virksomhed over telefonen. Også sammenholdt med alle de gode fordele, man får ved at benytte telefonen.
Du får øget viden om virksomheden, du vil kunne styrke en relation til ansætteren, med større chance for at blive husket og du vil kunne målrette din jobsøgning langt mere præcist. Du vil helt sikkert også kunne sætte fart på din jobsøgning, da du ad denne vej kan få viden, som ellers ikke er tilgængelig. Og det er alt sammen rigtigt.
Og meget af det, er endda omhyggeligt dokumenteret i flere undersøgelser i Ballisagers årlige Rekrutteringsanalyse. Hvor det er belyst fra flere vinkler over flere år.

Din udfordring ændrer sig ikke

Men hvorfor bliver det så ved med at være svært?
Du har jo fået alle fakta, og kan selv se, det er meget fornuftigt at kontakte en virksomhed. Uanset er det stadig ikke hjælp til en god telefonsamtale
Og det er fordi, der er en medspiller som blander sig, og som sjældent får ret meget opmærksomhed, når man får rådgivning i at kontakte en virksomhed over telefonen.
Når du foretager dig noget, bruger du både dit intellekt og dine følelser, og er der noget som falder dig svært, hjælper det ikke, kun at skrue på knappen fornuft, når følelserne også blander sig.

Hvad er det så der sker?

Helt åbenlyst oplever mange, det er en uligeværdig kontakt, da man som ledig står udenfor og beder om noget, som man har meget brug for. Kontaktpersonen er i job, og alene heraf, opleves en manglende jævnbyrdighed i kontakten.
Hvis det handler om et opslået job, stiller virksomheden sig rent faktisk også i en sårbar situation, da den jo også beder om noget. Der er noget den mangler, og det beder den om i jobannoncen. De fleste tænker bare ikke sådan. På trods af den viden er det stadig svært – du har sikkert en barriere.

Hvad er en barriere?

En barriere er noget knyttet til din person, som forhindrer dig i at gøre det du har brug for.
Og her kan være lige så mange forklaringer på, hvorfor du har den barriere, som der findes mennesker med barrierer. En barriere kan ofte bearbejdes over tid i terapi. Men du kan også selv gøre det, ved at arbejde med at undersøge din virkelighed.

Sådan opleves en barriere

En barriere handler ofte om noget du er urolig eller bange for. Noget som kan opleves meget fysisk. Du kan opleve din krop bliver meget urolig. Dit åndedræt kan blive meget påvirket, ligesom din puls kan stige.
Og du kan sikkert ikke lide at opleve den uro. Du foretrækker vel mest af alt, at opleve din krop i ro. Også selvom det betyder, du er nødt til at lade være med at gøre det, du egentlig har brug for.
Set udefra er det helt tosset at handle på den måde – men det er en helt naturlig indre mekanisme, som alle mennesker, bevidst eller ubevidst, handler udfra hver dag.

Hvad kan du så gøre for at ændre det?

Du kan ikke fjerne din angst eller uro, fra det ene øjeblik til det andet, men du kan vælge at arbejde med din barriere bevidst. Og gør du det, vil dit besvær ændre sig over tid, og helt naturligt blive mindre. Det vil blive lettere for dig at gøre det, også selvom du stadig kan mærke ubehag, når du skal foretage et telefonopkald.

Sådan kan du arbejde med din barriere

Som det første er du nødt til at indse, du har en barriere. Når du har gjort det, kan du begynde dit mentale arbejde.

Tænk dernæst på sidste gang du skulle ringe op til en virksomhed.
Skriv ned, hvad det var du oplevede. Også hvad der lykkedes for dig, og hvad der ikke lykkedes.
Beskriv det så tydelig så muligt. Både hvad du gjorde under hele processen, hvad du tænkte samt hvad det var du følte.

Nu har du et materiale du kan arbejde med. Som kan støtte dig i, at finde hjælp til en god telefonsamtale.

Dernæst deler du din samtale op i 10 dele:

1. Inden min forberedelse
2. Min forberedelse
3. Tidspunktet lige før jeg tager telefonen i hånden
4. Øjeblikket hvor jeg har telefonen i hånden
5. Tidspunktet hvor personen besvarer opkaldet
6. Tidspunktet hvor jeg præsenterer mig selv
7.  Selve telefonsamtalen
8. Afslutningen på samtalen
9. Når jeg netop har lagt røret på
10. Tiden efter samtalen

Undersøg samtalen omhyggeligt

Hver del af telefonsamtalen beskriver du nu så godt du kan, ved at skrive det ned.
Hvad gjorde du, hvad tænkte du, hvad følte du og mærkede du noget særligt i din krop?
Dernæst stiller du dig selv det spørgsmål: ”Hvad havde jeg brug for i situationen
for at hjælpe mig selv bedst muligt?”.
Grib det allerførste svar, som kommer. Det er som regl det du har brug for.

For eksempel kan det være du oplever en ubehagelig uro i kroppen. Hvis du gerne vil af med den, kan det være du har brug for en løbetur inden samtalen. Det kan også være den indre spænding du oplever, skal omsættes på en anden måde. Hvordan ved du selv bedst, når du spørger dig selv.

Du kan også få hjælp til en god telefonsamtale, ved at udarbejde et manus for selve samtalen.
Marselisborg Work & Life har udviklet en ringeguide for jobkonsulenter. Her kan du finde god inspiration, til at lave din egen ringeguide.
Og du behøver bestemt ikke være jobkonsulent for at bruge den.

Og andre vælger at arbejde med vejrtrækningen. Da den også kan give dig større ro, når du skal gøre noget, som skaber uro.

Bliv klogere på dit besvær

Når du undersøger samtalen på denne måde, kan du slet ikke undgå at blive klogere på dig selv. Du vil finde ud af, hvor du er mest udfordret, og du vil blive mere bevidst om hvad der sker, når det bliver svært. Du vil også kunne hjælpe dig selv bedre, og langsomt ændre oplevelsen af din udfordring, så du kan give den lov til at være der, uden at blive besværet af den. Og samtidig få hjælp til en god telefonsamtale.

Udfordrer din barriere

Når du har kortlagt dine udfordringer, er det allerbedste du kan gøre for at bliv fri af din barriere, at gå i gang med at bruge telefonen. Tag fat i de samtaler der ikke betyder så meget for dig, hvor det ikke gør så meget, om du bliver nervøs.
Efter hver samtale kan du vælge at gennemgå samtalen i tankerne. Og mærke efter hvor din udfordring lå, og spørge dig selv hvordan du bedst kan hjælpe dig selv næste gang.

Jo mere du bruger telefonen og gør denne øvelse, jo lettere bliver det for dig, at hjælpe dig selv, selv under telefonsamtalen, hvis du pludselig oplever noget bliver udfordrende. Så du lykkedes med at benytte telefonen, når du har brug for det. Og får hjælp til en god telefonsamtale.