Hjælp til at være jobsøgende under Corona

Jobsøgende under Corona

Hvordan er det mon at være jobsøgende under Corona? Det er en periode, der på flere måder, har sat de almindelige kendte spilleregler for jobsøgning ud af kraft. Fordi Coronakrisen både har ændret vores arbejdsrammer og den måde vi arbejder på. Hvor nogle brancher næsten afvikles, og helt nye jobs opstår i andre brancher. Ja, og så tages der også nye arbejdsredskaber i brug.

Jeg vil her forsøge at give dig et øjebliksbillede af, hvordan jeg oplever vilkårene som jobsøgende, under Corona. Fra samtaler med jobsøgende og medarbejdere indenfor beskæftigelsesområdet. Og dertil har jeg læst statistik, for yderligere at belyse situationen.

Rekrutteringsformen har ændret sig, for jobsøgende under Corona

En del rekruttering foregår stadig som tidligere, ved hjælp af traditionelle opslåede stilliger.
Men da der også sker markante forandringer i nogle brancher, fylder den hurtige rekruttering mere end tidligere. For at kunne imødegå de nye eller voksende arbejdsopgaver, nogle brancher får.

Det kan betyde, at nogle virksomheder vælger at afkorte ansøgningsfristen. Hvor de fjerner stillingsopslaget, før den officielle ansøgningsfrist. Så vent endelig ikke for længe, med at søge det opslåede job.

Andre virksomheder vælger at vente, med at ansætte nye medarbejdere. Da de usikre på hvad der vil ske i den nære fremtid, på grund af Coronakrisen. Der betyder, det kan være svært at planlægge som tidligre.

Og jobsøgende som før har været vandt til at søge job, ved med personligt fremmøde, er ramt i øjeblikket, da det er blevet svært.

Derfor bør du som jobsøgende under Corona, overveje et nyt jobsøgningsmix. Hvor du også søger job, på måder, hvor der kan rekrutteres hurtigt. Og det kan for eksempel være uopfordret, gennem vikarbureauer, ved brug af virksomhedspraktik eller med kaffemøder, som evt. er virtuelle.

Find vikarbureauer, der matcher dit fag og din geografi

Når jobbene forsvinder i din branche

Nogle brancher lukker næsten helt ned, og der sker massefyringer. Hvor det bliver svært for dig, at finde et job magen til. Men det betyder selvfølgelig ikke, at du skal starte helt forfra, med en ny uddannelse. I stedet kan det blive nødvendigt, med et brancheskifte. Og her er det væsentligt, at kigge på hvilke kompetencer du har opbygget i dit arbejdsliv, for nu at bruge dem på ny, i en anden branche.

Find inspiration til at foretage et brancheskifte

Og det er mit indtryk, at der er en større åbenhed hos arbejdsgivere, til at ansætte jobsøgende, der søger et brancheskifte, på grund af den nuværende situation.

Jobcentrenes oplevelse af situationen

Der er forskel på Corona ledigheden rent geografisk. Nogle jobcentre oplever ikke større ledighed. Andre oplever perioder med flere ledige, på grund af Coronakrisen. Hvor de fleste, der bliver ledige, heldigvis også hurtigt kommer i job igen. Og det lyder som om, det er særligt for denne gruppe af ledige.
Hvor gruppen af ledige, der blev ledige før Coronakrisen, desværre oplever de samme vilkår, som var kendetegnende inden krisen.

Arbejdsmarkedsbalancen: Se hvilke brancher, der har jobmulighederne

Her finder du den største jobsikkerhed

Det viser sig, at der er større jobsikkerhed inden for det offentlige, end der er på det private arbejdsmarked. Det har DA Dansk Arbejdsgiverforening netop afdækket, i en analyse af de 2 områder.
De har set på følsomhed overfor konjuktursvingninger samt hvilke brancher, der er mest påvirket af Coronakrisen.

Her påviser de, det private arbejdsmarked i langt højere grad er følsomt, overfor bevægelser i økonomien. Og derfor også påvirkes i højere grad af Coronakrisen. Det offentlige arbejdsmarked derimod, mærker næsten ikke konjuktursvingninger, og har derfor en lav ledighedsrisiko.

Læs DA analysen: Coronakrisen rammer det private arbejdsmarked hårdest

Opkvalificering som jobsøgende under Corona

Opkvalificeringen har også ændret sig, og en del undervisning foregår i dag digitalt, eller på webinarer. Og det giver dig helt nye muligheder, som jobsøgende. Fordi flere virksomheder er begyndt, at tilbyde gratis webinarer til deres potentielle kunder. Da kundebesøg og salgsmøder er blevet svære at gennemføre.

Det betyder, at nye grupper også kan få adgang. Da du ikke vil optage en stol, eller koste noget på forplejningsbudgettet. Så får du øje på et webinar, du gerne vil deltage i, kan du blot melde dig til. Og er der lagt særlige adgangskriterier ned over tilmeldingen, kan det ofte lade sig gøre alligevel. Kontakt webinar udbyderen, og uddyb dit ønske for deltage. Det er der mange udbydere, som er åbne over for.

Og du kan finde kurserne mange steder. I din nyhedsstrøm på LinkedIn, i brancheforeninger og på virksomhedernes hjemmesider.

Find et gratis webinar hos IBA Erhvervsakademi Kolding

Og når du har deltaget i et webinar, kan det være du skal tilføje det på dit cv, under kurser.
Da det i øjeblikket også kan opfattes som et kursus.

Nye digitale arbejdsredskaber

Nogle arbejdsopgaver flyttes over på digitale platforme, som Microsoft Teams eller Zoom. Som både benyttes i det daglige arbejde, og som i stigende grad også benyttes, når der afholdes jobsamtaler.

Så kender du endnu ikke redskaberne, kunne det være en god ide, at få rutine i at bruge dem.
Og selvfølgelig få det skrevet på dit cv.
Det kan være din A-kasse tilbyder et kursus. Eller måske du kan finde en person i dit netværk, som du kan træne redskaberne med. Så du bliver mere komfortabel med dem.

Held og lykke med din jobsøgning.

 

Brug for en karriererådgiver til din Corona jobsøgning? Se hvad jeg kan hjælpe dig med