Vej til dit målNår du har arbejdet med kompetenceafklaring, enten alene eller sammen med en rådgiver, kender du dine styrker og dine udfordringer, og ved hvilke områder du har lyst til, og hvilke du ikke har lyst til. Du har nu sikkert fået en fornemmelse for hvilken eller hvilke jobtyper, du vil søge.

Læg en sti til dit ønske

Så er det nu, du skal til at sætte dig mål, for at lykkedes med det, du gerne vil. Hvor vil du gerne hen, hvad vil du gerne lave, og hvordan skal du søge job. Kort sagt få lagt en sti hen til dit mål.

SMARTØF – min egen model til mål

Og her vil jeg gerne låne dig min arbejdsmodel, jeg kalder den SMARTØF. Fordi din vej til målet bliver så langt lettere, når du har gennemarbejdet dit mål.

Specifik

Sørg for at være så specifik så mulig, hvor du beskriver, hvad er det du gerne vil opnå. Det kan være dit ønskejob, du har fået afdækket under din kompetenceafklaring, du beskriver her. For eksempel et mellemleder job som indkøbschef uden medarbejderansvar. I en organisation i Midtjylland, med mindst 25 medarbejdere, der samarbejder med leverandører i Asien.

Målbart

Sørg for dit mål er målbart, så er det lettere at arbejde med. Så du får et bevis for du har nået det, når du har realiseret dit mål. Laver du et mål på, du gerne vil have arbejde – hvad er det? Og hvornår ved du, du har fået arbejde? Det er ikke målbart nok. Et job er derimod målbart. Det ved du helt konkret, når du har skrevet kontrakten under.

Attraktivt

Er målet vigtigt for dig, eller er det kun en del af noget. Er det det rigtige mål, er det så attraktivt, at det er det du vil forfølge. Er du ledig, og ønsker job, er målet attraktivt for dig.

Realistisk

Dit mål skal være realistisk. Hvis du sætter mål op, som er for store for dig, vil du ikke lykkedes. Spørg altid dig selv, når du er i gang med at sætte målet: ”Er det realistisk for mig?” Beslutter du dig for at søge 3 jobs om dagen, kan det ske du ikke lykkedes, og du stopper med at forfølge dit mål. Sæt i stedet færre mål, måske er det at søge 3 jobs om ugen i stedet.

Tidsbestemt

Sæt tid på. Hvornår vil du nå dit mål. Er det om 1 uge, 6 måneder eller om 1 år?

Økologisk

Afstem dit mål med din livssituation. Er dit mål realistisk i forhold til det liv, du lever lige nu. Det kan være du skal undersøge om du har de økonomiske og tidsmæssige ressourcer, til at nå målet. Hvis et nyt job kræver du skal flytte, må du have din families accept.

Formulering

Formulerer dit mål i nutid. Rent mentalt hjælper du dig selv, hvis du formulerer dit mål i nutid. Du kan langt bedre forestille dig det, og se det for dit indre øje. Langt lettere leve målet.

Konkret kan dit mål se sådan ud

Jeg vil indenfor 6 måneder ansættes i større organisation, i Midtjylland, med mindst 25 medarbejdere. Hvor jeg skal arbejde som indkøbschef uden medarbejderansvar. Hvor jeg vil bruge min tidligere erfaring som indkøbschef fra detailhandlen.

For at opnå det, gør jeg følgende

Søge 2 skriftlige jobs om ugen, drikke netværkskaffe med 4 nøglepersoner om ugen samt afslutte min igangværende akademiuddannelse i ledelse på Erhvervsakademiet i Aarhus i år.

Du skaber bevægelse

Når du sætter mål, du kan arbejde efter, sætter det bevægelse i dit liv, og du ved hvad du skal gøre, for at komme der hen, hvor du ønsker at være. Du har besluttet dig for at tage dig selv og dine behov alvorligt.

Du skaber succes

Når du ved hvad du skal, er det langt lettere at tilrettelægge din arbejdsdag med jobsøgning, og du vil også begynde at opleve succes, da du netop har beskrevet i dit mål, hvad der skal til for at få succes.

Holder dig fast, så du lykkedes

På vej mod dit mål, vil du opleve mange små succeer. Skriv dem ned, så du holder dig selv fast, og kan genlæse dine små succeer, hvis du får brug for det.

Og sikrer dit mål med en plan B

Til dage, hvor du ikke oplever den bevægelse du har brug for, kan du som en stor hjælp have en plan B. Hvad gør du, når du har en dag eller et tidspunkt, hvor du mister fokus. Skriv det ned, så du committer dig til hele vejen, og lykkedes selv hvis du støder mod en sten, på vej mod dit mål.