Jobcenter skiltSom ledig er jobcenteret en væsentlig partner, du skal være i kontakt med jævnligt for at modtage dagpenge. Men selvom det er tilfældet, er der mange som ikke ved hvilke muligheder, et jobcenter også kan byde på. At jobcenteret ikke udelukkende er en organisation, der kun byder på pligtbesøg, men også
på muligheder.

 

Åbne døren for dig til jobcenteret

Som tidligere jobkonsulent på jobcenter, vil jeg prøve at åbne op for de muligheder et jobcenter kan byde på.
Fordi jeg gang på gang har oplevet at jobcenteret kan være en aktiv medspiller på din vej mod job.

Jobcenterets  rolle

Jobcenteret er en offentlig myndighed, der forvalter beskæftigelseslovgivningen, den lov som hedder Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. I daglig tale blot kaldet LAB-loven.

Overordnet kan man sige, LAB-loven både er en “skal” lovgivning, der indeholder pligter, men på samme tid også er en mulighedslovgivning, hvor der gives mulighed for at lave individuelle vurdering i forhold til, både den enkelte ledige og særlige udsatte grupper. Og her tænkes der særligt på ledige der har høj ledighed, som for eksempel akademikere og ufaglærte.
Det betyder at jobcentrene har frihed til at lave individuelle indsatser. Hvor nogle centre har flere aktiveringstilbud end andre, og nogle vælger også at have tilbud der er frivillige.

Vær nysgerrig og opsøgende – og få ny viden

Derfor er det altid en god ide, at være nysgerrig, opsøgende og stille spørgsmål, når du er i kontakt med dit jobcenter. Da det også er organisationer, der rummer meget viden, som kan være nyttig for dig i din livssituation.
Så tal endelig om din situation, og det der optager dig lige nu i din jobsøgning, når du er til møde hos din jobkonsulent. Og er er noget særligt du har brug for at vide så spørg. Et godt spørgsmål at stille, er altid: “Hvem her på jobcenteret ved noget om … ”
Det er ikke sikkert din jobkonsulent har paratviden på området, men så kan vedkommende sende dig videre til en anden, som har det.

 

Link til hurtig viden

Har du brug for et hurtigt opslag omkring emner i forbindelse med lovgivningen, er Cabiweb et godt sted at starte.