På nyt jobliv kan du læse om min rådgivning som coach og karriererådgiver.
Hvor nogle artikler er små og hurtige at gå til, og andre er mere omfattende. Men alle let tilgængelige og umiddelbart til at omsætte for dig.
Hvilket også er kendetegnende for min arbejdsform. At min rådgivning skal være enkel og let at omsætte – med effekt.

job med løntilskud på dit cv Alle artikler er erfaret viden

Alle artikler er skrevet på baggrund af mit arbejde som coach og karriererådgiver. Hvor jeg sammen med den jobsøgende kandidat har erfaret, hvad der virker bedst og skaber resultat. Enten i kraft af en jobsamtale eller et reelt job. Enkelte artikler er også indlæg, jeg har skrevet som gæsteblogger eller på baggrund af besvarelser,
i grupper på LinkedIn.

nyt joblivs læsere

nyt jobliv læses af jobsøgende, karriererådgivere og jobkonsulenter i a-kasser og på jobcentre. Hvor enkelte konsulenter også benytter nyt jobliv til deres undervisning i jobsøgning.
Og så er der også flere danske jobdatabaser at finde, blandt mine faste læsere.

Jeg stiller gerne mine artikler til rådighed for andre medier efter nærmere aftale.
Lige som jeg også gerne skriver en artikel på bestilling, indenfor emnet jobsøgning eller nyt jobliv.

Og kontakt mig gerne

Hvis du som læser oplever, der er emner du savner.
Men bestemt også gerne, hvis du har glæde af mine artikler.
Du kan kontakte mig på mail@lisekirketerp.dk
Og kan du slet ikke vente, så ring 26 85 44 50.